Poprawna polszczyzna: mi czy mnie?

Zaimek "ja" ma dwie formy celownika: akcentowaną "mnie" i nieakcentowaną "mi". Na początku zdania używamy tylko formy "mnie".

Mnie się to nie podoba. ✔
Mi się to nie podoba. ❌
Daj mi to. ✔
Daj mnie to. ❌


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz