Poprawna polszczyzna: półtora czy półtorej?

Liczebnik "półtora" formę żeńską "półtorej" przybiera w połączeniu z rzeczownikami w rodzaju żeńskim (np. półtorej godziny, półtorej szklanki), natomiast formę męską z rzeczownikami w rodzaju męskim (np. półtora kilograma, półtora dnia).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz