Poprawna polszczyzna: szekspirowski czy Szekspirowski?

Szekspirowski czy szekspirowski? Elżbietański czy elżbietański? Sienkiewiczowski czy sienkiewiczowski? W odpowiednich kontekstach uzasadniona jest pisownia małą lub wielką literą.

Aby je rozpoznać, wystarczy zadać sobie pytanie: czyj czy jaki? Jeśli przymiotniki te mają znaczenie dzierżawcze (odpowiadają na pytanie: czyj?), piszemy je wielką literą, np. dramat Szekspirowski = dramat Szekspira. Natomiast jeśli mają znaczenie jakościowe (pytanie: jaki?), stosujemy zapis małą literą, np. teatr elżbietański = teatr z czasów Elżbiety I, nie: teatr należący do Elżbiety I.

dramat Szekspirowski ✔
teatr elżbietański ✔
koncert szopenowski ✔
mazurek Szopenowski ✔


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz