Poprawna polszczyzna: używać coś czy czegoś?

Czasownik "używać" łączy się z dopełniaczem (używać czegoś), nie z biernikiem (używać coś).

Używam słownika. ✔
Używam słownik. ❌


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz