Ciekawostki językowe: trzymać pieczę
„Trzymać pieczę”, czyli opiekować się jakąś osobą, zwierzęciem lub rzeczą. Samo słowo „piecza” oznacza troskę, opiekę, staranie i pochodzi od prasłowiańskiego czasownika „pekti sę” –  ̔troszczyć się’. Pojawia się w takich połączeniach jak: „mieć pieczę”, „objąć pieczę”, „oddać, powierzać, przejąć, sprawować, trzymać pieczę”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz