PORTFOLIO

Poniższe zestawienie przedstawia jedynie część spośród zredagowanych lub skorygowanych przeze mnie publikacji te, z których jestem najbardziej dumna.Wszystkie zdjęcia okładek pochodzą ze stron internetowych wydawców.