PORTFOLIO

Poniższe zestawienie przedstawia jedynie część spośród zredagowanych lub skorygowanych przeze mnie publikacji. 
Wszystkie zdjęcia okładek pochodzą ze stron internetowych wydawców.